Impressum21    Sitemap28    Kontakt20    DEUTSCH_ENGLISH

Ballett Dortmund

Theaterkarree 1-3 | 44137 Dortmund
Bro +49 231 5027222 | Fax +49 231 5022461
assistentmarketing@theaterdo.de | www.theaterdo.de

Ballettdirektor: Xin Peng Wang
Ballettmeister: Zoltn Ravasz
Ass. Ballettdirektor und Management: Tobias Ehinger
Chefdramaturg: Dr. Christian Baier

Marketing: Stefan Kriegl
Email: skriegl@theaterdo.de


 

zur bersicht48